نتیجه کاشت ابرو و عوامل تاثیر گذار بر نتایج پیوند در تهران

دکتر امید شعبانی

نتیجه کاشت ابرو و عوامل تاثیر گذار بر نتایج پیوند در تهران

نتیجه کاشت ابرو و عوامل تاثیر گذار بر نتایج پیوند در تهران 500 500 parviz

نتیجه کاشت ابرو و عوامل تاثیر گذار بر نتایج پیوند در تهران

یکی از عوامل موثر کاشت ابرو، کاشت ابرو با استفاده از موهای خود شخصاست که همانند کاشت موی سر می‌باشد. این روش به صورت سرپایی در مطب قابل انجام است.

دکتر شعبانی در کلینیک شکیل کاشت ابتدا قالب مورد نظر شما برای ابرویتان را با یک مداد و شابلون خواهد کشید. ایشان تعادل ابروها را مبتنی بر ویژگی‌های صورت هر فرد برقرار می‌کنند.

در این صورت خروجی کار بسیار عالی و مورد پسند متقاضی خواهد بود. در این میان بسیاری از داوطلبان انجام این روش می‌خواهند بدانند که نتایج و ماندگاری کاشت ابرو چقدر است و همچنین عوامل تاثیر گذار در ماندگاری کاشت ابرو چیست؟

یکی دیگر از عوامل موثر کاشت ابرو تا حد زیادی به نحوه مراقبت از منطقه کاشت شده بستگی دارد. گاهی پس از پایان این روش، پزشک به افراد نکات بسیار مهمی را گوشزد می‌نماید و تاکید می‌کند که فرد آن‌ها را انجام دهد.

کلینیک شکیل کاشت همیشه در مورد روش‌های افزایش ماندگاری کاشت ابرو نکات و توضیحات جامعی را ارائه می دهد. ما همیشه قبل و بعد از انجام کاشت ابرو در کلینیک شکیل کاشت، به تمامی مراجعه کننده‌هایمان نکات کلیدی را در مورد نحوه مراقبت از ناحیه کاشت گوشزد می‌کنیم. این نکات می‌توانند تا حد بسیار زیادی در نتایج و ماندگاری کاشت ابرو شما تاثیر مستقیم بگذارند.

 

تولید محتوا گروه هلدینگ تجارت 20